Σταματία, το γένος Αργυροπούλου, του Κώστα Σωτηρίου
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις