Εφημερίς των κυριών: Τ'όνειρο
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει