Το Ανάκτορο στην Άνω Τούμπα
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει