"Το όνειρο του σκιάχτρου" στη Ρόδο!
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει