Ένας αληθινός κάουμπόι
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει