Σφαγείο του Ιλάν Χατσόρ
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει