Οδός Αβύσσου, Αριθμός 0
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει