ΕΛΛΑΔΑ, ΕΥΡΩΠΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει