Με Δύναμη Από Την Κηφισιά
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει