Καντίντ ή η αισιοδοξία
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει