Ο Καραφλομπέκατσος & Η Σπυριδούλα της Λένας Κιτσοπούλου
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει