Ένας ανθρωπος επιστρέφει στην πατρίδα του πιστεύοντας ότι θα τον σκοτώσουν και τον σκοτώνουν
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει