Η Επανένωση της Βόρειας με τη Νότια Κορέα (ΙΙΙ)
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει