Ως την άκρη του κόσμου
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει