Γυναίκες του Παπαδιαμάντη
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει