Στα ξένα Έλληνας και στην Ελλάδα "ξένος"
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει