Καραγκιόζης Summertime
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει