Ω ! Τι ευτυχισμένες μέρες του Σάμιουελ Μπέκετ
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει