Του Έρωτα και της Ψυχής
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει