ΑΜΥΝΤΑΣ του Σπύρου Ευαγγελάτου
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει