Αγκαλιάσετε τη Γη! Σώστε τον πλανήτη!
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει