Πάμε γι άλλα: Τάκης Ζαχαράτος
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει