'Οφις και κρίνο, του Ν.Καζαντζάκη
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει