Ομάδα 90οC, Αίνιγμα
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει