Μήδεια στο Ηρώδειο
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει