Τα αγάλματα περιμένουν - Ηρώδειο
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει