ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Σοφοκλή
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει