«ΦΟΝΙΣΣΑ» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει