Κάποτε στο Βόσπορο
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει