Περιμένοντας τον Καραϊσκάκη - Περιοδεία
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει