Τα αγάλματα περιμένουν
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει