Αλ Τσαντίρι Νιουζ - Οι Δέκα Μικροί Μήτσοι εμβολιάζονται
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει