Αν αργήσω, κοιμήσου +
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει