Στενή Ευβοίας, μονοήμερη εκδρομή
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις